อันนันเรียกร้องให้มีความยุติธรรมมากขึ้นสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในโลกาภิวัตน์

อันนันเรียกร้องให้มีความยุติธรรมมากขึ้นสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในโลกาภิวัตน์

การประชุมก่อนเปิดการอภิปรายทั่วไปประจำปีของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งมีประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาลเข้าร่วมประมาณ 100 คน เป็นเจ้าภาพโดยประธานาธิบดี Tarja Halonen แห่งฟินแลนด์ และนายเบนจามิน วิลเลียม มคาปาแห่งแทนซาเนีย ซึ่งเป็นประธานร่วมของโลก คณะกรรมาธิการมิติทางสังคมของโลกาภิวัตน์ในรายงานที่สำคัญ คณะกรรมาธิการได้เน้นย้ำถึงกระแสโลกาภิวัตน์ที่ยุติธรรมว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเจริญรุ่งเรือง สันติภาพ และความมั่นคงของโลก

สนับสนุนการเสริมสร้างระบบพหุภาคีของสหประชาชาติเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกัน

ระหว่างนโยบายระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวถึงผู้เข้าร่วมการประชุมว่าในการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษปี 2543 ของสหประชาชาติ ผู้นำระดับชาติจากทั่วโลกยอมรับคำประกาศที่ให้คำมั่นว่าจะทำให้โลกาภิวัตน์เป็นพลังเชิงบวกสำหรับผู้คนทั่วโลก “ผมไม่สงสัยเลยว่า ในการทบทวนปฏิญญาแห่งสหัสวรรษในปีหน้า จะชัดเจนว่าเรายังมีหนทางอีกยาวไกลในการบรรลุเป้าหมายนั้น” เขากล่าว

การประชุมมีขึ้นเพียงหนึ่งปีหลังจากการล่มสลายของการเจรจาขององค์การการค้าโลก ( WTO ) ในเมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ซึ่งประเทศในแอฟริกาออกมาประท้วงที่ประเทศพัฒนาแล้วปฏิเสธที่จะเปิดตลาดสินค้าเกษตรของตนโดยยกเลิกการอุดหนุนและอุปสรรคอื่นๆนายอันนันกล่าวถึงการกระจายผลประโยชน์ที่ไม่สม่ำเสมอของโลกาภิวัตน์ว่า “ภาระหลายอย่างตกอยู่กับผู้ที่ป้องกันตนเองได้น้อยที่สุด ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนารู้สึกว่าถูกกีดกันและถูกคุกคามจากโลกาภิวัตน์ พวกเขารู้สึกว่าตนเองเป็น คนใช้ในตลาด เมื่อมันควรจะเป็นอย่างอื่น”

เขาเรียกร้องให้เรียกเจตจำนงทางการเมืองเพื่อปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ในหลายด้าน

 ซึ่งรวมถึงการค้า การจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนา และการบรรเทาหนี้ แต่เขายังบอกผู้นำของประเทศกำลังพัฒนาว่าหากต้องการใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ พวกเขาต้องเสริมสร้างหลักนิติธรรม สร้างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย เคารพสิทธิมนุษยชน ลงทุนในการศึกษา การดูแลสุขภาพและโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม

ที่ประชุมเน้นย้ำว่าความพยายามทั่วโลกในการบรรลุปฏิญญาแห่งสหัสวรรษและเป้าหมายการพัฒนาภายในปี 2558 จะล้มเหลว เว้นแต่จะพบวิธีการใหม่ในการสร้างโอกาสในการทำงานและงานที่มีคุณค่า “ท้ายที่สุดแล้ว โครงการต่อต้านความยากจนที่ดีที่สุดคือการจ้างงาน และเส้นทางที่ดีที่สุดสู่การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมคืองานที่มีคุณค่า” นายอันนันกล่าว

เป้าหมายของปฏิญญาและการพัฒนาพยายามที่จะปรับโครงสร้างโครงสร้างทางสังคมของโลก ตั้งแต่การขจัดความยากจนและความหิวโหยอย่างรุนแรง ไปจนถึงการควบคุมการตายของทารกและโรคร้ายแรง ไปจนถึงการปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาและการดูแลสุขภาพสำหรับทุกคน ภายในปี 2558

ประธานาธิบดีลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ของบราซิล กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม โดยเรียกร้องให้ขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ประเทศร่ำรวยใช้เพื่อจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศกำลังพัฒนา

credit : patrickgodschalk.com
viagraonlinesenzaricetta.net
sandpointcommunityradio.com
citizenscityhall.com
olkultur.com
arcclinicalservices.org
kleinerhase.com
realitykings4u.com
mobarawalker.com
getyourgamefeeton.com